2.2.15

METRIKA

 

Ra 65 Radioelektronikos terminų žodynas / Kazimieras Gaivenis, Gytis Juška, Vidas Kalesinskas ir kt. Vyr. redaktorius V. Palenskis. – Vilnius: BĮ UAB „Litimo”, 2000. – 1341 p.

ISBN 9955 – 401 – 24 – 9

 

Žodyne pateikti dažniausiai vartojami elektronikos, mikroelektronikos, radiotechnikos, ryšių technikos, televizijos, lazerių fizikos, elektrotechnikos, kompiuterijos ir kt. terminai (19000 terminų) ir jų atitikmenys anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. Žodynas ir užsienio kalbų terminų rodyklės sudarytos lizdiniu būdu.

 

UDK 621.37 (03) = 882 = 20 = 40 = 30 = 82

 

 

RADIOELEKTRONIKOS TERMINŲ ŽODYNAS

 

Vyr. Redaktorius Vilius Palenskis

Dailininkas Vladas Polikša

Maketavo Valerijonas Žalkauskas

 

SL. 1573. 2000 04 28. 147 sąl.sp. lankai

Tiražas 2000. Užsakymas 545

Išleido BĮ UAB „Litimo”,

T. Vrublevskio g. 6, 2000 Vilnius

Spaudė „Spindulio” spaustuvė,

Gedimino g. 10, 3000 Kaunas