2.2.15

ANTRAŠTINIAI PUSLAPIAI

 

RADIOELEKTRONIKOS TERMINŲ ŽODYNAS

Lietuvių k.
Anglų k.
Prancūzų k.
Vokiečių k.
Rusų k.


DICTIONARY OF RADIO ELECTRONICS TERMS

Lithuanian
English
French
German
Russian


DICTIONNAIRE DES TERMES DE LA RADIOÉLECTRONIQUE

Lituanien
Anglais
Français
Allemand
Russe


FACHWÖRTERBUCH DER RADIOELEKTRONIK

Litauen
Englisch
Französisch
Deutsch
Russisch


СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ

Литовский
Английский
Французский
Немецкий
Русский


KALBOS
UGDYMO
PROGRAMA


Kazimieras GAIVENIS, Gytis JUŠKA,
Vidas KALESINSKAS, Angelė KAULAKIENĖ,
Stasys KEINYS, Jonas MATUKAS,
Vilius PALENSKIS, Antanas PETRAVIČIUS,
Stanislavas SAKALAUSKAS, Algirdas Stabinis,
Vytautas VALIUKĖNAS, Valerijonas ŽALKAUSKAS

 


RADIOELEKTRONIKOS
TERMINŲ
ŽODYNAS


19000 terminų


Lietuvių k.
Anglų k.
Prancūzų k.
Vokiečių k.
Rusų k.


Vilnius Litimo 2000

 


UDK 621.37 (03) = 882 = 20 = 40 = 30 = 82

Ra 65

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996 – 2005 m. programa

Vyr. redaktorius Vilius PALENSKIS
Vyr. redaktoriaus pavaduotojai Vytautas Valiukėnas ir Valerijonas Žalkauskas

Žodyno rengimą rėmė
Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo,
Vilniaus universitetas

Žodyno leidybą rėmė
Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo,
UAB „Bitė GSM”


© Kazimieras Gaivenis, 1999
© Gytis Juška, 1999
© Vidas Kalesinskas, 1999
© Angelė Kaulakienė, 1999
© Stasys Keinys, 1999
© Jonas Matukas, 1999
© Vilius Palenskis, 1999
© Antanas Petravičius, 1999
© Stanislavas Sakalauskas, 1999
© Algirdas Stabinis, 1999
© Vytautas Valiukėnas, 1999
© Valerijonas Žalkauskas, 1999


Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo
neprieštarauja


ISBN 9955 – 401 – 24 – 9