2.2.15

Pradžia

! Žodynams reikia šrifto „Palemonas“, žr. ypatybes.

Apie terminografiją Vilniaus universiteto Fizikos fakultete

Terminų tvarkybos pradininku ir skatintoju Fizikos fakultete buvo akademikas Povilas Brazdžiūnas. Pirmasis, nedidelis, fakulteto darbuotojų parengtas „Fizikos terminų žodynas“ išleistas dar 1958 metais. Daugelio metų, daugelio fakulteto žmonių darbą vainikavo 1979 metais išleistas didelis keturkalbis „Fizikos terminų žodynas“. Čia galime naudotis 2007 išleistos antrosios, naujais terminais ir prancūzų kalba papildytos laidos elektronine versija. Galima naudotis ir akademiko inicijuoto, daugelio fakulteto žmonių rengto, „Radioelektronikos terminų žodyno“ elektronine versija. Akademikas inicijavo ir 1990 metais išleisto „Lazerių fizikos terminų žodyno“ rengimą. Fakulteto darbuotojai yra parengę ir daugiau žodynų ir žodynėlių. Paminėsime tik didžiausius iš jų: „Penkiakalbis metrologijos terminų žodynas“ (2006 m.), „Fiziniai, taikomieji mokslai ir politechnika. Išsamus anglų–lietuvių kalbų žodynas“ (rengiamas spaudai), „Fiziniai, taikomieji mokslai ir politechnika. Išsamus lietuvių–anglų kalbų žodynas“ (rengiamas spaudai).

 

 

Vilniaus universitetas

Fizikos fakultetas