2.2.15

CMS - 2.2.15 - Bonaventure

Anglų–lietuvių žodynas

Valerijonas Žalkauskas (atsakomasis redaktorius)
Angelė Kaulakienė (kalbininkė terminologė)
Jonas Matukas
Vilius Palenskis
Antanas Petravičius
Vytautas Valiukėnas
Juozas Vyšniauskas
Gintarė Žalkauskaitė

DIDYSIS ANGLŲ–LIETUVIŲ KALBŲ
POLITECHNIKOS ŽODYNAS

Recenzentai: habil. dr. Algimantas Juozas Poška, dr Aušra Rimkutė

Žodyno rengimą rėmė:
Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 2000–2006 m. kūrinio užsakymo autorinė sutartis pagal Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programą;
Vilniaus universitetas pagal 2002–2006 m. biudžetinį mokslo tiriamąjį darbą „Anglų–lietuvių kalbų politechnikos terminų tvarkyba“

Žodyną apsvarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos terminologijos pakomisė

© Valerijonas Žalkauskas
© Angelė Kaulakienė
© Jonas Matukas
© Vilius Palenskis
© Antanas Petravičius
© Vytautas Valiukėnas
© Juozas Vyšniauskas
© Gintarė Žalkauskaitė
© Vilniaus universitetas

ISBN 978-609-459-134-1

Ankstesnis puslapis: Pradžia  Paskesnis puslapis: Anglų–lietuvių žodynas