2.2.15

CMS - 2.2.15 - Bonaventure

Lietuvių–anglų žodynas

Valerijonas Žalkauskas (atsakomasis redaktorius)
Angelė Kaulakienė (kalbininkė terminologė)
Juozas Vyšniauskas
Gintarė Žalkauskaitė

 

DIDYSIS LIETUVIŲ–ANGLŲ KALBŲ
POLITECHNIKOS ŽODYNAS

 

Recenzentai: dr. Robertas Stundžinas, dr. Palmyra Zemlevičiūtė

Žodyno rengimą rėmė:
Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 2007–2009 m. viešojo pirkimo sutartis VP‑14/2006 pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą;
Vilniaus universitetas pagal 2007–2012 m. biudžetinį mokslo tiriamąjį darbą „Lietuvių–anglų kalbų politechnikos terminų tvarkyba“

Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja

© Valerijonas Žalkauskas
© Angelė Kaulakienė
© Juozas Vyšniauskas
© Gintarė Žalkauskaitė
© Vilniaus universitetas

ISBN 978-609-459-135-8

Ankstesnis puslapis: Apie žodyną  Paskesnis puslapis: Lietuvių–anglų žodynas